Om skolen

Om skolen

Idestrup Privatskole er grundlagt i 2011, skolen har 146 elever (september 2021) fordelt fra 0. klasse til 9. klasse.

På Idestrup Privatskole vil vores elever opleve en skolegang præget af en anerkendende tilgang, hvor tryghed, dannelse, høj faglighed, motion og traditioner er omdrejningspunkter.

Vi møder vores elever, hvor de er fagligt og socialt og arbejde videre med deres faglige kompetencer og sociale dannelse ud fra overbevisningen om, at alle børn VIL GØRE DET RIGTIGE hvis de KAN.

Vi har et godt og målrettet skole/hjem-samarbejde med eleven i centrum. Vi har et højt kommunikationsniveau imellem skole og hjem, blandt andet med aktivt brug af ForældreIntra.

Vi inddrager i videst mulig udstrækning IT i undervisningen som et pædagogisk værktøj, sådan at vores elever bliver fortrolige med brug af IT og de mange muligheder der ligger heri.

Vi er kernen i lokalsamfundet i Idestrup, og  samarbejder med områdetes foreninger, klubber og erhvervsdrivende.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook