Sidste nyt

27. oktober

Informationsmødet vedr. 0.0. forløbet d. 27.10.2020 er aflyst pga. Covid19, der kommer nyt møde den 6. januar.

Vores fantsatiske skole

__________________________________________________________________

25. juni 2020

Kære forældre på Idestrup Privatskole

Det har desværre ikke, jf. ministeriets retningslinier, været muligt at afholde forældrekredsmøde på Idestrup Privatskole inden skoleårets afslutning, da vi også samtidig har en vedtægtsbestemt indkaldelsesfrist på mindst 30 dage.

Men som tingene ser ud nu, kan forædrekredsmødet godt holdes i starten af det nye skoleår.

Bestyrelsen indkalder derfor forældrekredsen til ordinært forældrekredsmøde:

Tirsdag d. 18.08.2020 kl. 19.00 på Idestrup Privatskole,
(Kirkevej 5, 4872 Idestrup – i skolens fællesrum)

Forslag til dagsorden vedhæftes.
Ønsker om punkter til dagsorden skal iflg. skolens vedtægter være bestyrelsen i hænde senest den 04.08.2020.
Revideret dagsorden udsendes herefter.

Hent dagsorden her

__________________________________________________________________

23. maj 2020

Vil du være med på holdet med Danmarks bedste kolleger? Vil du have kollegaer med høj faglighed, en arbejdsplads med fantastiske rammer og ikke mindst Danmarks skønneste elever? læs mere under ledige stillinger her

__________________________________________________________________

7. maj 2020

Vigtig information vedr. genåbning af overbygningen mandag den 18. maj 2020.

Efter dagens pressemøde ser vi med glæde frem til, at vi igen skal sige godmorgen til alle af vores elever.

For 6. -9.. klasse betyder det, at I igen skal tilbage i skolen fra mandag den 18.maj 😊 I møder i skolen klokken 8.30 – 13.30 hver dag. I skal derfor have online undervisning en uge mere.

Når I vender tilbage bliver det på en lidt måde end den vi alle kender for der er mange hensyn vi skal tage til hinanden.

Generelt glæder følgende for alle klasser:

Eleverne i 00. – 5. klasse møder fortsat i skolegården, som tidligere beskrevet, mellem 7.50 og 8.00. Eleverne mødes med deres klasselærer som står klar og modtager eleverne.

Eleverne i 6. – 9. klasse møder i skolegården hver dag klokken 8.20 – 8.30. Eleverne mødes med den lærer de jf. det nødundervisningsskema vi kender fra onlineundervisningen. Vi starter onsdag morgen med, at I får instrukser om generelle hygiejneregler samt vask af hænder. Inden man går ind med madkasser/drikkedunke i de respektive køleskabe og går i klasserne skal alle elever vaske hænder. Efter man er kommet i klasserne vil alle klasser få en grundig introduktion, af vores hygiejneprocedurer og information om, hvordan den enkelte klasse systematisk vasker hænder minimum hver anden time.

Det betyder fortsat, at I som forældre desværre ikke skal gå med ind i skolegården og aflevere jeres børn.

Når man har fri kan eleverne, som ved aflevering, hentes uden for skolegårdene. Lige som ved aflevering kan I forældre heller ikke hente jeres barn i klassen, men jeres barn kommer ud til jer.   

Hvis jeres barn skulle blive syg, få feber, blanke øjne eller hoster er det vigtigt at I holder jeres barn hjemme. På skolen vil vi følge sundhedsmyndighedernes klare anbefalinger for både personaler og elever, hvilket betyder at man ikke skal komme i skole/på arbejde hvis der er symptomer på forkølelse, influenza, Covid 19 eller anden sygdom. Har I et barn med allergi er det vigtigt, at I sikre at barnet behandles herfor, da pollenallergi – symptomer kan ligne andre sygdomme med næse der løber, blanke øjne, ofte nys mv. således, at vi ikke sender børn hjem der kunne være i skole.

Hvis jeres barn ikke kommer i skole er det vigtigt, at vi får besked herom. I bedes skrive til jeres klasselærer. Hvis barnet af sundhedsmæssige årsager ikke kan komme i skole er det vigtigt, at der bliver lavet en konkret aftale i forhold til at fortsætte ”hjemmeskolen”/onlineundervisningen. Hvis barnet af andre årsager ikke kommer i skole er det jf. ministeriet forældrenes eget ansvar at få undervist den pågældende elev. Derfor er det meget vigtigt, at vi har kontakt/dialog med hver enkelt elevs forældre ved fravær.

Slutlig vil jeg understrege, at det er vigtigt at I kontakter jeres klasselærere, hvis I har tvivlsspørgsmål vedr. både nødundervisning eller skoleopstart 😊

I vil modtage yderligere informationer inden torsdag den 14. maj 2020.

Har I yderligere spørgsmål er I meget velkomne til at skrive til Annika Bramming og Martin Kiving på intra eller på ab@ipkom.dk og maki@ipkom.dk

Vi glæder os til, at se alle vores skønne elever igen i kommende uge

De bedste hilsner

Annika Bramming

__________________________________________________________________


24. april 2020

Første uge på Idestrup Privatskole er gået helt fantastisk. Tusind tak til alle børn, voksne og til alle jer forældre, der alle afleverede ved bommen. 👍👍

__________________________________________________________________

17. april 2020

Så kom der liv på Idestrup Privatskole igen, da alle vores dejlige elever fra 0.0. – 5. klasse samlede sig med god afstand i skolegården, for at synge vaske hænder sangen🎵🎵

Det var så dejligt at se alle igen, både elever i skolegården og alle forældrene der afleverede deres børn ved bommen ind til skolegården.☀️

Tak for en dejlig dag😘

__________________________________________________________________

15. april 2020

Vigtig information vedr. delvis genåbning på fredag den 17. april 2020.

Det er med glæde, at vi ser vi frem til, at vi igen skal sige godmorgen til mange af vores elever. Dette betyder desværre også, at vi må vente en rum tid endnu med resten af skolen til 10.maj.

For 0. – 5. klasse betyder det, at I i løbet af i dag har modtaget besked fra jeres lærer om, hvordan vores skolegang kommer til at foregår i den kommende periode.

Generelt gælder følgende for alle klasser:

  • Eleverne møder i skolegården, som tidligere beskrevet, mellem 07.50 og 08.00.
  • Eleverne mødes med deres klasselærer, som står klar og modtager eleverne.

Det betyder også, at I som forældre desværre ikke skal gå med ind i skolegården og aflevere jeres børn. I 1. klasse, 3. klasse og 5. klasse, bedes eleverne gå ind i øvre skolegård. 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse, møder ind i nedre skolegård. 0.0.klasse møder først klokken 08.30, som anvist af Laila i det brev I har modtaget.

Alle klasser vil starte med en fællessang, hvorefter de får instrukser om generelle hygiejneregler, samt vask af hænder. Inden man går ind med madkasser/drikkedunke i de respektive køleskabe og ud i klasserne, skal alle elever vaske hænder. Efter man er kommet ud i klasserne, vil alle klasser få en grundig introduktion, af vores hygiejneprocedure og information om, hvordan den enkelte klasse systematisk vasker hænder, minimum hver anden time.

Når man har fri kan eleverne, som ved aflevering, hentes uden for skolegårdene. Lige som ved aflevering, kan I forældre heller ikke hente jeres barn i klassen (Dette gælder 1. – 5. klasse. 0.0. og 0. klasse får besked om, hvordan aflevering og afhentning kan ske af henholdsvis Laila og Martin).

Hvis jeres barn skulle blive syg, få feber, blanke øjne, hoste, ondt i halsen, muskelsmerter, hovedpine og vejrtrækningsbesvær er det vigtigt, at I holder jeres barn hjemme. På skolen vil vi følge sundhedsmyndighedernes klare anbefalinger for både personaler og elever, hvilket betyder at man ikke skal komme i skole/på arbejde, hvis der er symptomer på forkølelse, influenza, Covid-19 eller anden sygdom. Har I et barn med allergi, er det vigtigt, at I sikre at barnet behandles herfor, da pollenallergi – symptomer kan ligne andre sygdomme med næse der løber, blanke øjne, ofte nys mv. således, at vi ikke sender børn hjem, der kunne være i skole.

Hvis jeres barn ikke kommer i skole, er det vigtigt, at vi får besked herom. I bedes skrive til jeres klasselærer. Hvis barnet af sundhedsmæssige årsager ikke kan komme i skole, er det vigtigt, at der bliver lavet en konkret aftale i forhold til at fortsætte ”hjemmeskolen”. Hvis barnet af andre årsager ikke kommer i skole, er det jf. Ministeriet forældrenes eget ansvar at få undervist den pågældende elev. Derfor er det meget vigtigt, at vi har kontakt/dialog med hver enkelt elevs forældre ved fravær.

I forhold til SFO er det vigtigt, at I som forældre giver os besked om jeres barn kommer i SFO efter undervisningen, eller om jeres barn tager hjem. I vil modtage et skriv fra Martin Kiving om torsdagen, hvor I bedes melde tilbage for den kommende uge, i hvilket tidsrum jeres barn er i SFO. Vi har brug for de konkrete tidspunkter, da vi skal have koordineret personalebesætningen og rengøringspersonalets tilstedeværelse, da det er helt sikkert, at det kræver lidt ekstra i den kommende periode. Det er derfor yderst vigtigt, at vi giver tilbagemelding til Martin jf. det skriv, Martin sender ud i morgen torsdag.

Da vi som skole følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer og vejledninger, vil I på skolen og i SFO´en møde en del plakater vedr. hygiejne, vask af hænder, sygdom mv. Jeg vedhæfter dem alle her således, at I med fordel kan snakke med jeres barn om dem inden skolestart. Jeg tillader ligeledes at sende et link til en lille film, I med fordel kan se med jeres børn vedr. opstart i skole under Corona-perioden. Link til film på sst https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_-corona-nyt—saadan-gaar-vi-i-skole-igen

I forhold til 6. – 9. klasse er I i denne uge i fuld sving med ”hjemmeskolen”. Fra næste uge vil vi sætte endnu større fokus på egentlig undervisning. Det vil foregå gennem Google Meet, eller som 8. klasse gør nu via Messenger. I vil få yderligere besked fra jeres klasseteam. Derudover vil jeres ugeplan være tilgængelig i alle fag undtaget idræt.

Slutlig vil jeg understrege, at det er vigtigt, at I kontakter jeres klasselærere, hvis I har tvivlsspørgsmål vedr. både hjemmeskole eller skoleopstart. 😊

Har I yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til Annika Bramming og Martin Kiving på intra eller på ab@ipkom.dk og maki@ipkom.dk

Vi glæder os til at se mange af jer, til en skoledag på fredag.

De bedste hilsner

Annika Bramming

Fin lille video fra Sundhedsstyrelsen, vi glæder os til at se jer alle sammen igen.

__________________________________________________________________

8. april 2020

Vigtig information vedr. delvis genåbning af Idestrup Privatskole

Som udmeldt fra statsministeriet i går aftes, mandag den 6. april, genåbnes b.la. skolerne delvist fra onsdag den 15. april 2020. Det betyder, at 00. til og med 5. klasse igen kan komme i skole men også at 6. til 9. klasse fortsat skal undervises på distancen.

Vi har nu modtaget vejledningen for delvis genåbning af skolerne fra sundhedsmyndighederne. Det er naturligvis meget omfattende med forholdsregler, der skal sikres inden en egentlig genåbning af skoledagen kan igangsættes. Jeg har vedhæftet vejledningen som bilag til dette skriv, således at I alle kan få indblik i de 51 punkter, der skal være sikret inden vi på forsvarligvist kan genåbne skolen.

På Idestrup Privatskole arbejdes der, hos både medarbejdere og ledelse, på højtryk for, at sikre alle de sundhedsmæssige foranstaltninger. Desværre betyder det, at vi ikke kan åbne den 15. april 2020 men må flytte vores genåbning af 0. – 5. klasse til fredag den 17. april 2020. Vi skal i dagene efter påske i gang med en omorganisering af klasselokaler og andre væsentlige praktiske foranstaltninger. Det betyder også, at enkelte klasser skal møde ind til andre lokaler end de plejer at gøre. De klasser, der skal møde ind til helt andre lokaler er henholdsvis 1. klasse, 3. klasse og 4. klasse.

  1. klasse vil i kommende periode få klasselokale i fællessalen. Jeres indgang vil derfor være ved hovedindgangen i A-bygningen. For enden af trappen er der skabe, hvor eleverne vil kunne have deres ting (ekstra tøj mv.) Skoene stilles uden for fællessalen på skohylder og jakker hænges på knagerækken uden for fællessalen
  2. klasse skal ”bo” i biblioteket og vil derfor få indgang ved biblioteket fra øvre skolegård. Der vil blive sikret muligheder for plads til ekstratøj, skohylder og pladser til jakker
  3. klasse flytter ned i det store lokale ovenover musiklokalet. Overtøj, sko mv placeres hvor det plejer at blive anbragt

De øvrige klasser skal møde ind i de kendte klasselokaler, men med den lille forskel at alle elever møder deres klasselærer i skolegården hver morgen fra fredag den 17. april.1.  3. 4. og 5. klasse møder ind i øvre skolegård, hvor Tor, Malene, John og Karina vil stå klar til, at modtage børnene. Laila, Martin og Anette/Susanne vil stå klar og modtage 00. 0. og 2. klasse i nedre skolegård.

De kommende uger vil eleverne være primært sammen med deres klasselærer i undervisningstiden. Det betyder også, at hver enkelt lærer skal planlægge undervisning for klassen som de normalt ikke gør. Dette kræver selvfølgelig lidt mere forberedelse men det er super dygtige lærere så jeg ved, at jeres børn nok skal få den bedste undervisning. Det bliver en anden form for undervisning, da en del af undervisningen vil/skal foregå uden for. Det vil også blive et anderledes skema I vil møde. Lærerne vil give jer forældre yderligere information herom onsdag den 15. april. Skoledagene bliver lidt anderledes i forhold til det tidspunkt eleverne slipper. Dette skyldes, at vi fortsat arbejder efter gældende lovgivning om nødundervisning og nødpasning. Der vil være undervisning fra fredag den 17. april klokken 8. 00 – 11.30 (Fredagen ligner mødetidspunktet for den normal fredag i indskolingen). Fra den 20. april og frem vil der foreløbig være undervisning mandag til torsdag fra klokken 8.00 – 12.45 og fredag fra 8.00 – 11.30. Der vil derefter være mulighed for at være i SFO i det ordinære tidsrum som er mandag til torsdag fra undervisningsophør til 16.45 og fredag fra undervisningsophør til 16.00.

I Sfo`en skal der tages samme forholdsregler som der er blevet under den igangværende nødpasningsperiode. Det vil sige, at børnene vil være rigtig meget ude og inde vil de kunne være sammen i små grupper. Hygiejnereglerne er gældende for både undervisning og SFO, hvorfor vi fortsætter med de gældende anbefalinger herfor.

Ved aflevering og afhentning af jeres børn enten til SFO eller undervisning er det vigtigt at udvise hensyn til hinanden. Derfor er et vigtigt, at I som forældre bruger lidt energi på, at tale med jeres barn om, hvordan I bedst muligt bringer og henter jeres børn i skole/SFO efter påske. Vi vil komme med nogle mere konkrete henstillinger ud fra sundhedsmyndighedernes vejledning i vores skriv til jer den 15. april.

I forhold til overbygningen gælder det fortsat, at der hjemmeundervisnes efter nødundervisningsprincipperne. Der har fra flere forældre været efterspurgt mere egentlig undervisning. Dette vil vi i højere grad forsøge at efterkomme, hvorfor I også fra 6. – 9. klasse vil modtage yderligere information herom fra klasseteamet onsdag den 15. april. Derudover gælder ugeplanen som tidligere 😊

Der vil naturligvis være nødpasning i SFO`en tirsdag den 14. april til og med torsdag den 16. april. Har I brug for pasning er det vigtigt, at I kontakter SFO-leder Martin Kiving på Maki@ipkom.dk

Har I yderligere spørgsmål er I ligeledes meget velkomne til at skrive til Annika Bramming og Martin Kiving på intra eller på ab@ipkom.dk og maki@ipkom.dk

I ønskes alle en rigtig god dag og dejlig påske

På glædeligt gensyn efter påske

De bedste hilsner

Louise Flørning                             Annika Bramming

Skolebestyrelsesformand             Skoleleder

__________________________________________________________________

7. april 2020

Vigtig information vedr. delvis genåbning af Idestrup Privatskole

Som udmeldt fra Statsministeriet i går aftes, mandag den 6. april, genåbnes b.la. skolerne delvist fra onsdag den 15. april 2020. Det betyder, at 00. til og med 5. klasse igen kan komme i skole, men også at 6. til 9. klasse fortsat skal undervises på distancen. 6. – 9. klasse vil derfor fortsat skulle være en hel del online med deres lærerteam.

Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme hvis forældrene vælger dette. For medarbejderne gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.

De kommende dage vil Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udarbejde konkrete retningslinjer i samarbejde med sundhedsmyndigheder. De forventes klar inden påske, hvorfor vi desværre endnu ikke kan sige noget mere konkret om, hvordan vi på Idestrup Privatskole gennemfører genåbningen i praksis endnu. Det vil jeg komme med en udmelding om, når vi har retningslinjerne fra myndighederne.

Der vil naturligvis være nødpasning i SFO`en tirsdag den 14. april, og det vil være vigtigt at I kontakter SFO-leder Martin Kiving på Maki@ipkom.dk

Vores Statsminister udmeldte ligeledes, at 9. klassernes afgangsprøver i år er aflyst, og at det vil være de sidste årskarakterer, der vil blive de karakterer, der anføres på afgangsbeviset i sommeren 2020. Det ved jeg sætter mange tanker i gang hos særligt 9. klasses eleverne. Dette kan både være lettelse, skuffelse, ærgrelse etc. Vi vil naturligvis give jer de bedste muligheder for at forbedre jeres årskarakter endnu mere, hvorfor vi forventer at der vil være skolegang (Når I forhåbentlig vender tilbage efter den 10. maj) frem til sommerferien, også for 9. klasse. Der vil på Idestrup Privatskole ikke blive læseferie for 9. klasse, men til gengæld vil lærerne sikre jer undervisning helt frem til sommerferien således, at I er bedst muligt rustet til den verden I skal ud og møde efter sommerferien. Vi skal nok også sikre, at I bliver fejret på den ene eller anden måde inden den endelige afslutning – hvordan kan jeg ikke sige noget om endnu, men I skal selvfølgelig fejres og sendes festligt afsted fra Idestrup Privatskole.

Jeg vender tilbage med yderligere informationer så hurtigt som muligt.

Har I yderligere spørgsmål, er I ligeledes meget velkomne til at skrive til Annika Bramming og Martin Kiving på intra eller på ab@ipkom.dk og maki@ipkom.dk

I ønskes alle en rigtig god dag og dejlig påske

De bedste hilsner

Annika Bramming

__________________________________________________________________

 24. marts 2020

Nødpasning på Idestrup Privatskole

Har man har behov for nødpasning skal man kontakte Skoleleder Annika Bramming på mail ab@ipkom.dk, eller SFO leder Martin Kiving på mail maki@ipkom.dk, man skriver blot at der er behov for nødpasning, så tager vi kontakt til jer.     

__________________________________________________________________                                                                                                  

23. marts 2020

Kære forældre og elever Vigtig information vedr. forlængelse af lukkeperioden på Idestrup Privatskole

Som udmeldt fra Statsministeriet her til eftermiddag forlænges lukningen af alle skoler, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner mv. nu med yderligere 2 uger. Det betyder, at Idestrup Privatskole ligeledes er lukket foreløbig frem til tirsdag den 14. april 2020.

Reelt betyder det, at vi foreløbig forlænger ”hjemme skolen” med en uge. Fra lørdag den 4. april har alle børnene nemlig påskeferie. Jeg er også sikker på, at alle børn og voksne trænger til en lille pause fra ”hjemme skolen”. Det er en stor opgave for jer forældre, at skulle sikre at jeres børn følger de anvisninger, og gennemfører de opgaver lærerne stiller dem.

Som tidligere udmeldt er det vigtigt, at I ikke presser jer selv som familier for meget. Skab balance i hjemmeskole og familielivet. Brug jeres lærere som vejleder/undervisere. Vi har Danmarks bedste medarbejdere, og de gør alt hvad de kan for at hjælpe, afhjælpe, vejlede, guide og undervise, også i denne tid hvor hverken vi eller I er herre over de nødvendige beslutninger, Statsministeriet unægtelig er nødt til at træffe. Hvis I som forældre er i tvivl om det mindste vedrørende skolearbejdet så kontakt endelig jeres lærer. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Har I yderligere spørgsmål, er I ligeledes meget velkomne til at skrive til Annika Bramming og Martin Kiving på Intra eller på ab@ipkom.dk og maki@ipkom.dk

Pas rigtig god på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner

Skolebestyrelsesformand Louise Flørning og Skoleleder Annika Bramming

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram

Facebook