Sponsor

Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slider

Sponsor

Kære potentielle sponsor

Vi vil gerne introducere sponsorkonceptet for Idestrup Privatskoles Venner. Foreningens formål er at støtte ekstraordinære ønsker fra Idestrup Privatskole, der kan glæde eleverne og det sociale samvær på skolen og lokalsamfundet. Formålet er ikke at støtte driften af skolen.

Hvad får din virksomhed ud at støtte Idestrup Privatskoles Venner?

Som sponsor for Idestrup Privatskoles Venner har du mulighed for at brande din virksomhed med en attraktiv privatskole. Skolen er forbundet med værdierne: Trivsel, faglighed og personlig udvikling.

Afhængig af sponsorniveau tilbyder vi forskellige muligheder for eksponering. Som sponsor har du mulighed for at blive eksponeret på Idestrup Privatskole. Derudover tilbyder vi eksponering på skolens hjemmeside såvel som Facebook side, samt i skolens nyhedsbrev og evt. ifm. skoleevents.

Som sponsor har du mulighed for at promovere din virksomhed overfor en aktiv forældrekreds til skolens ca. 170 elever, såvel som øvrige interessenter til skolen og offentligheden i lokalsamfundet.

Du får selvfølgelig et diplom som tak for støtten og husk at sponsorater er fradragsberettigede.

Hvad støtter man som sponsor?

  • Ekstraordinære aktiviteter og projekter, som gør skolen til en aktiv spiller i lokalsamfundet
  • Støtte trivslen, fagligheden og den personlige udvikling af skolens elever
  • Idestrup Privatskoles Venner samler altid ind til konkrete projekter, som offentliggøres løbende på skolens hjemmeside

Hvad er grundydelsen for at være sponsor?

  • Hovedsponsor: 25.000 kr.
  • Guldsponsor: 10.000 kr.
  • Sølvsponsor: 5.000 kr.

Sponsoraterne tegnes for 1-3 år ad gangen og følger skoleåret, dvs. fra august til juli. Betalingen foretages årligt. Såfremt der ønskes tegning af andet sponsorniveau eller type sponsorat kontakt venligst formanden for Idestrup Privatskoles Venner.

Rammer for sponsoratet:

HOVEDSPONSORGULDSPONSORSØLVSPONSOR
Diplomxxx
Logo på hjemmesidexxx
Opslag på Facebookxxx
Logo på sponsorvæg ved Kirkevejxx
Logo i nyhedsbrevexx
Eksponering til skoleeventsx

Hvad gør jeg nu praktisk?

  • Kontakt evt. formanden for Idestrup Privatskoles Venner for spørgsmål
  • Udfyld sponsoraftalen på følgende link: “Sponsoraftale” 

Hvad sker der herefter?

  • Når betalingen af sponsoratet er registreret, kontaktes sponsor vedr. praktisk information omkring logo m.m. i forbindelse med eksponering.

Såfremt der er yderlige spørgsmål, er man meget velkommen til at rette henvendelse til:

XXX – Formand, Idestrup Privatskoles Venner

Telefonnr.: +45 XXXXXX

E-mail: XXX

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram

Facebook