Sponsor

Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slider

Sponsor

Kære potentielle sponsor

Hvad får din virksomhed ud at støtte Idestrup Privatskole?

Som sponsor for Idestrup Privatskoles Venner har du mulighed for at brande din virksomhed med en attraktiv privatskole. Skolen er forbundet med værdierne: Trivsel, faglighed og personlig udvikling.

Afhængig af sponsorniveau tilbyder vi forskellige muligheder for eksponering. Som sponsor blive du eksponeret på vors sponsortavler. Derudover tilbyder vi eksponering på skolens hjemmeside såvel som Facebook side, samt i skolens nyhedsbrev og evt. skoleevents.

Som sponsor har du mulighed for at promovere din virksomhed overfor en aktiv forældrekreds til skolens ca. 150 elever, såvel som øvrige interessenter til skolen og offentligheden i lokalsamfundet.

Du får selvfølgelig et diplom som tak for støtten og husk at sponsorater er fradragsberettigede.

Hvad støtter man som sponsor?

  • Ekstraordinære aktiviteter og projekter, som gør skolen til en aktiv spiller i lokalsamfundet
  • Støtte trivslen, fagligheden og den personlige udvikling af skolens elever

Hvad er grundydelsen for at være sponsor?

  • Hovedsponsor: 25.000 kr.
  • Guldsponsor: 10.000 kr.
  • Sølvsponsor: 5.000 kr.

Sponsoraterne tegnes for 1-3 år ad gangen og gælder fra tegningsdato og 1 år frem. Betalingen foretages årligt. Såfremt der ønskes tegning af andet sponsor niveau eller type sponsorat kontakt venligst Lars Flørning, Idestrup Privatskole.

Rammer for sponsoratet:

HOVEDSPONSORGULDSPONSORSØLVSPONSOR
Diplomxxx
Logo på hjemmesidexxx
Opslag på Facebookxxx
Logo på sponsorvæg ved Kirkevejxxx
Logo på sponsorvæg ved skolevejxxx
Logo på sponsorvæg i bygning Axxx
Logo i nyhedsbrevexx
Eksponering til skoleeventsx

Hvad gør jeg nu praktisk?

  • Kontakt Lars Flørning, for spørgsmål
  • Udfyld sponsoraftalen på følgende link: “Sponsoraftale” 

Hvad sker der herefter?

  • Når betalingen af sponsoratet er registreret, kontaktes sponsor vedr. praktisk information omkring logo m.m. i forbindelse med eksponering.

Såfremt der er yderlige spørgsmål, er man meget velkommen til at rette henvendelse til:

Lars Flørning

Telefonnr.: 8110 3114

E-mail: lf@ipkom.dk

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook