Førskole

Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slider

Førskole

Førskolen på Idestrup Privatskole er genkendelig på de gode stabile medarbejdere, der stille og roligt implementere skoledagen i førskolebarnets hverdag

Vi træner barnet i de logiske kompetencer, sprog og ordkonstruktioner, bogstaver og talværdier. Det gøres gennem kreative læringsaktiviteter, som involverer leg, fantasi, ordkort, rummelige dimensioner, rim og remser og dialogisk læsning. Vi arbejder med barnets naturlige nysgerrighed. Derudover skal året styrke det fremtidige skole/hjem samarbejde, da det er en væsentlig del af førskolens indhold.

Det giver os mulighed for at opprioritere vores faglige ambitioner for indskolingen.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram

Facebook