Førskole

Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
previous arrow
next arrow

Førskole – En god skolestart på Idestrup Privatskole

Når dit barn kommer i skolealderen og skal til at begynde i skolen 1. april, så vil Idestrup Privatskole gerne være dit skolevalg til dit barn.

Vi tilbyder trygge rammer om en hverdag, hvor børnene kan trives, lære og udvikle sig.

På Idestrup Privatskole samarbejder vi med børnehaverne om at give barnet den bedste skolestart. En god brobygning med børnehaverne er vigtig for os.

Vi vil gerne vise det læringsmiljø og de trygge rammer, vi på Idestrup Privatskole og SFO kan tilbyde. 

Medarbejdere fra indskolingen på Idestrup Privatskole mødes med personalet fra børnehaven og aftaler besøgsdage på skolen og i børnehaven. Det er målet, at de kommende skolebørn kan få mulighed for besøg ca. 1 gang månedligt på Idestrup Privatskole, samt/eller at børnehaven besøges. Fra januar er det to gange månedligt.

Når børnene kommer på besøg i skolen, så vil indholdet være pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, som er passende for børnenes alder og udvikling. Aktiviteterne er tilrettelagt i fællesskab af såvel skolens pædagoger/indskolingslærere og børnehavens pædagoger.

Skolen på Idestrup Privatskole er genkendelig på de gode stabile medarbejdere, der stille og roligt implementerer skoledagen i førskolebarnets hverdag.

Vi træner barnet i de logiske kompetencer, sprog og ordkonstruktioner, bogstaver og talværdier. Det gøres gennem kreative læringsaktiviteter, som involverer leg, fantasi, ordkort, rummelige dimensioner, rim og remser og dialogisk læsning. Vi arbejder med barnets naturlige nysgerrighed. Derudover skal året styrke det fremtidige skole/hjem samarbejde, da det er en væsentlig del af førskolens indhold.

Det giver os mulighed for at opprioritere vores faglige ambitioner for indskolingen.

LÆS MERE …

Kontaktpersoner i førskoleforløbet.

Martin Nielsen
Børnehaveklasseleder
Martin Kiving
SFO-koordinator
Kasper Løhr
Pædagog

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook