Værdier

Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One

Værdier

Idestrup Privatskole er en skole, som i sit daglige virke styrker børns udvikling, læring og trivsel.

Ved et besøg kan I opleve fantastiske fysiske rammer og en nysgerrig børnegruppe, der opnår faglige færdigheder, der er i overensstemmelse med deres evner.

Vi er en skole, som hele tiden arbejder med at styrke fagligheden hos alle vores elever. Vi er tydelige i vores forventninger, og vi har en rolig og behagelig omgangstone med vores elever.
Vi behandler vores elever ens med blik for deres forskelligheder. Vi lærer vores elever at tåle andres tanker og meninger og at møde deres omverden med tolerance.

Et godt sted at lære – et godt sted at være.

Vi inddrager vores elever og forældre i skolens undervisning og sociale liv.

Vi lever naturligvis op til ministeriets krav om frihed, folkestyre og kønsligestilling gennem de rammer, der er beskrevet for Idestrup Privatskole.

Vi er en skabende skole, hvor innovation, bevægelse og kreativitet går hånd i hånd med fagligheden  for vigtigst af alt, så løfter vi elevernes læring.
Vi har vores elevers trivsel i fokus. Alle klasser taler hver uge om trivsel og tryghed. Udover vores officielle trivselsmåling blandt vores elever, så laver alle klasser ders egne forløb. Alle elever på Idestrup Privatskole har en ven, som de passer på, og som passer på dem.

Vores elever får fra 2. klasse udleveret Cromebooks til brug i undervisningen. Den digitale verden er en del af vores dagligdag – men kun i undervisningen, for vi er samtidig en mobilfri skole, hvor dialog og fællesskab er i højsædet.

På Idestrup Privatskole udmønter kerneopgaven sig i de evige 4 vinkler: eleverne, forældrene, os selv og bestyrelsen.
Vi bestræber os på altid at være bevidste om kerneopgavens kobling til disse 4 vinkler, hvor krav og forventninger er en naturlig del af det forpligtende fællesskab.

Netop fællesskabet og traditionerne er et vigtigt element i Idestrup Privatskoles værdigrundlag.

Vi arbejder ud fra følgende værdier:

Tryghed og trivsel

Samarbejde

Kreativitet

Med henblik på at sikre elevernes:

Høje faglighed

Selvværd

Ansvarlighed

Forståelse for demokrati og sundhed.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook