Optagelse

Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
previous arrow
next arrow

Optagelse

Optagelse på skolen kan finde sted efter skriftlig eller personlig henvendelse til skolens kontor.

Elever optages i 0.0. klasse (førskoletilbud) i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

I forbindelse med optagelse på øvrige klassetrin inviteres forældre og barn til samtale på skolens kontor, således at forholdene omkring skoleskiftet kan drøftes. Ønskes barnet optaget i løbet af et skoleår, betragtes de 2 første uger som en gensidig prøvetid.

Ønsker du at tilmelde dit barn/dine børn til Idestrup Privatskole, skal tilmeldingsblanket udfyldes og indskrivningsgebyr betales. Hent tilmeldingsblanket

Ved indmeldelse/indskrivning betales et gebyr på kr. 300,-. Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om indmeldelsen siden annulleres.

Ved indbetaling af indskrivningsgebyr skal elevens fulde navn, påføres ved overførslen.
Indskrivningsgebyret indsættes på vores konto i: Jyske Bank Reg/konto nr. 0694 0002813327

Tilmeldingsblanket skal returneres i udfyldt stand til:

Idestrup Privatskole
Kirkevej 5
4872 Idestrup.
E-mail. info@idestrup-privatskole.dk

Skolepenge
Vedr. skolepenge læs mere her.

Friplads
Vedr. ansøgning om fripladstilskud, se mere her.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook