Priser og betingelser

Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
previous arrow
next arrow

Priser og betingelser

Priser pr. 1. januar 2023:

Indskrivning

Det koster kr. 300,- pr barn at blive indskrevet.

Skolepenge

Skolepenge betales forud i 11 månedlige rater. Skolepenge forfalder hver den 1. i måneden. Første betaling er fra den dag man starter.

0.0. klasse:
Idestrup Privatskoles førskoleforløb går fra april – juli (begge måneder inkl.). I forløbet er der skolegang og SFO inkluderet i prisen. Prisen er kr. 1875,- pr. måned.

Bank
Jyske Bank
Reg/kontonr. 0694 0002813327

Forældrebetaling for skole (pr. måned):

Fra 0. – 9. klasse

  • Kr. 1170,- for 1. barn
  • Kr. 970,- for 2. barn
  • Kr. 820,- for 3. barn
  • Kr. 00,- for 4. barn

Betaling til SFO og Klub betales forud i 12 månedlige rater, betaling til SFO og Klub forfalder hver den 1. i måneden, der gives ikke søskendemoderation i skolens SFO og Klub

Forældrebetaling for SFO og klub (pr. måned):

  • Kr. 885,- pr. elev inkl. morgenmodul for 0. – 7. klasse
  • Kr. 365,- pr. elev for kun morgenmodul for 0. – 7. klasse. klasse
  • Behovs-SFO Det betyder, at det enkelte barn kan gå i SFO på denne ordning til en pris af 75 kr. pr gang. For denne pris kan barnet derved komme både i morgen-SFO og i SFO om eftermiddagen på den pågældende dag. Har man alene behov for enkeltdage i SFO om morgenen koster det 30 kr. pr morgen.  Tilbuddet kan benyttes op til 2 gange ugentligt. 

PBS

Betaling af skolepenge skal ske gennem PBS

Restancer

Ved manglende indbetaling af skolepenge udsendes rykkerbrev med 14 dages betalingsfrist. Der vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Skolen kan skride til inddrivelse af sit tilgodehavende via inkasso eller advokat.

Inddrivelsen kan foruden de nævnte betalinger omfatte rykkergebyr, advokatomkostninger samt alle øvrige omkostninger i forbindelse med inddrivelsen.

Bortvisning fra skolen på grund af manglende betaling kan finde sted, når restancen for skolepenge samlet andrager 2 måneders betaling for hvilke, der ikke er truffet en aftale med skolen.
Eleven kan ikke gå til eksamen, hvis man er bagud med skolepenge og ikke har indgået en aftale med skolen herom.

Udmeldelse af skolen/SFO

Man skal være opmærksom på, at der ved udmeldelse, er et betalingsvarsel på løbende måned, hvori udmeldelse sker + 2 måneder.

Alle udmeldelser skal ske skriftligt til skolens officielle mailadresse: info@idestrup-privatskole.dk
Man vil herefter modtage en bekræftelse på udmeldelsen.

Skolepenge pristalsreguleres hvert år 1. januar.
Skolepenge skal tilmeldes betalingsservice.

Øvrige udgifter

I forbindelse med skolegangen bliver der fra skolen udleveret bøger, papir, kladdehæfter samt 1 Google Chromebook computer (2.-9. klasse) til eleverne. Der vil imidlertid være udgifter i løbet af skoletiden, som er forældrefinansierede, f.eks. ekskursioner, ordbøger og klassekasse mv.

Lejrskoler
Informationer følger

Ordbøger
3.-5. klasse dansk retskrivningsordbog samt dansk/engelsk – engelsk/dansk ordbog
5. klasse Dansk/tysk – tysk/dansk ordbog
Der kan frit vælges mellem digitale ordbøger eller den traditionelle ordbog

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook