Skole hjem samarbejde

Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
previous arrow
next arrow

Skole hjem samarbejde

Vi afholder ét forældremøde og 2 skole-hjem-samtaler i løbet af skoleåret.

Forældremødet afholdes klassevis i efteråret.

Der er afsat 20 minutter pr. elev pr. skole-hjem-samtale. Forud for skole-hjem-samtalerne kan eleverne for eksempel have besvaret nogle spørgeskemaer om deres trivsel i skolen. Skemaerne danner udgangspunkt for skole-hjem-samtalerne, hvor der også bliver stillet fælles mål frem til næste skole-hjem-samtale.

Et godt samarbejde mellem skole og hjem, samt opbakning til skolen er en afgørende forudsætning for, at barnet får en god skolegang. Skole og hjem vil derfor være i løbende dialog, når eleven har behov for det.

I nedenstående punkter har vi sammenskrevet en række forhold, som sætter fokus på forældreansvaret i forbindelse med børnenes skolegang. Forældreopbakning til punkterne vil medvirke til at skabe gode rammer for indlæringen og gøre dagligdagen lettere for alle parter.

 1. Skolen forventer, at eleven møder
  • til tiden
  • veludhvilet
  • undervisningsparat. Det vil sige, at barnet har fået udsovet, har haft en rolig morgen, har fået morgenmad og har medbragt madpakke til hele dagen i skolen.
 2. Skolen forventer, at eleven er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel samt tiltaler både lærere og elever høfligt og i et pænt sprog.
 3. Skolen forventer, at forældrene er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen samt er parat til at vurdere en sag fra to sider i blandt andet konfliktsituationer.
 4. Skolen forventer, at forældrene følger op på skoledagen, og støtter indlæringen med blandt andet lektiehjælp.
 5. Skolen forventer, at skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse. Det vil sige:
  • at tandlæge- og lægebesøg placeres uden for skoletiden.
  • at ferie i størst muligt omfang holdes i skolens ferie.
  • at interesser og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes.
  • at enhver fritagelse fra skolen overvejes grundigt.
 6. Skolen forventer, at forældrene føler ansvar for børnene vedrørende rygning, alkohol og andre rusmidler samt i det hele taget føler ansvar for elevernes adfærd i puberteten.
 7. Skolen forventer, at eleverne møder op i en påklædning, der forebygger udsendelse af signaler, der kan misforstås eller virke grænseoverskridende.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook