Mobilfri skole

Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
Slide One
Idestrup Privatskole - et godt sted at lære - et godt sted at være
Slide One
previous arrow
next arrow

Mobilfri skole

Idestrup Privatskole ønsker med retningslinjen for mobilfri skole at investere i
elevernes samvær, trivsel og glæde som det første parameter for sund faglig læring og udvikling.
Vi ønsker at eleverne udvikler deres sociale potentiale for fællesskaber og relationer gennem den direkte kontakt med menneskene omkring dem. Det være sig børn som voksne.
Vi mener, at den bedste måde at gøre dette på, er ved at kigge andre i øjnene i stedet for gennem skærmen.
Den mobilfri skole er en del af grundlaget for at skabe et miljø med nærhed og ægthed. Ordningen skal ses som et element i et større billede af Idestrup Privatskoles centrale mål om at være et godt sted at være og lære. Den skal indgå i et samspil med andre elementer eksempelvis legepatruljer, antimobbestrategi m.m.
Det er samtidigt vigtigt, at vi erkender og anerkender at teknologien og især de sociale medier er kommet for at blive, og at vi fastholder og løfter ansvaret for stadig at undervise og uddanne eleverne i brugen af disse. Her tænkes især på etiske og moralske værdier.
Ingen elever på Idestrup Privatskole har i løbet af skoledagen adgang til sin mobil medmindre det er aftalt i undervisningsøjemed. Det er klasselærers ansvar sammen med eleverne, at lave et samlet tiltag for klassens elever som tilgodeser dette.

Nedenstående danner grundlaget for hvordan vi mener at ordningen
faciliteres bedst muligt jævnfør forsikringer mm:
• Alle elever afleverer ved skoledagens start selv deres mobiler i en
mobilholder.
• Skabet med mobiler skal være aflåst i løbet af dagen.
• Eleverne tager selv mobilerne ved skoledagens afslutning.
• Det er lærerens råderum at mobilerne kan bruges til fagligt arbejde i undervisningsøjemed, hvis læreren vurderer at det er relevant.
• Har hjemmet brug for at komme i kontakt med eleven i løbet af
skoledagen, eller omvendt, sker det gennem klassens lærere eller skolens
kontor.
• Såfremt eleven ikke lever op til retningslinjerne, løser læreren
problematikken bedst muligt (som ved enhver anden
konflikthåndtering).

Alle ansattes aktivitet med egne mobiltelefoner, forventes at forgå på de
tidspunkter i dagligdagen, hvor der ikke er undervisning, samvær med elever eller
gårdvagt.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook