Om skolen

Idestrup Privatskole er grundlagt i 2011, skolen har 185 elever (maj 2024) fordelt fra 0. klasse til 9. klasse.

På Idestrup Privatskole oplever eleverne en skolegang præget af en anerkendende tilgang, hvor tryghed, dannelse, høj faglighed, motion og traditioner er omdrejningspunkter.

Vi møder vores elever, hvor de er fagligt og socialt, og arbejder videre med deres faglige kompetencer og sociale dannelse ud fra en overbevisning om, at alle børn vil gøre det rigtige, hvis de kan.

Vi har et godt og målrettet skole/hjem-samarbejde med eleven i centrum. Vi har et højt kommunikationsniveau mellem skole og hjem.

Vi inddrager i videst mulig udstrækning IT i undervisningen, som et pædagogisk værktøj, sådan at vores elever bliver fortrolige med brug af IT, og de mange muligheder, der ligger heri.

Vi er aktive i lokalsamfundet i Idestrup, og  samarbejder med områdets foreninger, klubber og erhvervsdrivende.

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram
Idestrup Privatskole

Facebook